Các quân nhân của sư đoàn 82 nhảy dù Hoa Kỳ đến Ba Lan

Rzeszow-Jasionka, Ba Lan: Trong hôm thứ hai ngày 7 tháng 2, ba chiếc phi cơ vận tải khổng lồ C-17 chở những toán quân tiền phương của sư đoàn nhảy dù 82 cùng vũ khí quân dụng đến Ba Lan .
Họ là hàng trăm binh sĩ trong số 1,700 quân nhân được chuyển qua trấn đóng ở những quốc gia Âu Châu, trong khối NATO, chuẩn bị đương đầu với một cuộc tấn công có thể xảy ra của quân lực Nga vào xứ Ukraine.
Theo lời thiếu tướng Christopher Donahue, tư lệnh sư đoàn nhảy dù 82 tại phi trường Rzeszow-Jasionka thì những đóng góp của Hoa Kỳ ỏ Ba Lan cho thấy là sự liên kết vững chắc của Hoa Ký với các đồng minh ở Âu Châu trong thời điểm không chắc chắn và chúng ta sẽ mạnh hơn khi đoàn kết với nhau.
Các quốc gia trong khối Liên Minh Bắc Đại Tây Dương, NATO, đang chuẩn bị vũ khí, nhân lực chuẩn bị đối đầu với trên 100 ngàn quân Nga đang dàn sẵn ở biên giới Ukraine.
Tổng thống Biden đã đưa quân Mỹ vào Ba Lan, Lỗ Mã Ni, Đức và đã cảnh cáo là nếu quân Nga xâm lăng Ukraine thì Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh sẽ có những biện pháp đối phó, kể cả việc cấm vận.