Các sinh viên tốt nghiệp ở Canada, có thể xin lại giấy cho phép làm việc ở Canada.

Ottawa: Trong hôm thứ ba ngày 2 tháng 8, chính quyền liên bang Canada loan báo là những sinh viên có giấy phép làm việc ỏ Canada, hết hạn, có thể xin gia hạn trở lại bắt đầu từ ngày 2 tháng 8 năm nay 2022.
Ông Sean Fraser, tổng trưởng bộ di dân nói là những sinh viên đã tốt nghiệp ở Canada, có giấy phép làm vệc sau khi tốt nghiệp, the Post-Graduate Work Permits ( PGWP), mà giấy phép này đã hết hạn hay sắp hết hạn, trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 9 năm 2021 cho đến ngày 2 tháng 10 năm nay 2022, thì họ có thể gia hạn bắt đầu từ ngày 2 tháng 8.
Cũng theo ông tổng trưởng bộ di dân thì những cựu sinh viên này sẽ được gia hạn có quyềnlàm việc thêm 18 tháng nữa.
Ngoài ra cũng theo ông tổng trưởng Fraser thì những cựu sinh viên sẽ không phải làm đơn trở lại, mà bộ di dân sẽ gửi email cho những người này, cho biết là họ sẽ tiếp tục được làm việc ở Canada trong thời gian chờ đợi giấy phép mới được gửi đến cho những người cựu sinh viên này.
Giấy phép làm việc PGWP dành cho các sinh viên ngoại quốc đã tốt nghiệp ở Canada là bước đầu cho những người sinh viên này có cơ hội tạo kinh nghiệm làm việc ở Canada, để có thể nộp đơn xin vào thường trú nhân.
Anh Mikita Arlou nguyên là một sinh viên đến từ Belarus và hiện ở Toronto, cuối cùng đã cho thể đi xin việc làm. Giấy phép PGWP của anh hết hạn từ tháng 12 năm ngoái 2021, và trong 8 tháng qua, anh ta đã không thể đi làm, sống cần kiệm vào số tiền để dành.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email