Các sinh viên trường đại học Okanagan được bảo hiểm y tế về cần sa

Vancouver: Theo những tin tức vừa loan báo thì các sinh viên theo học ở trường đại học Okanagan ở tỉnh bang British Columbia sẽ được bảo hiểm y tế về cần sa.
Đây là trường đại học đầu tiên ở tỉnh bang B.C. có bảo hiểm cho sinh viên về y tế cần sa.
Những sinh viên theo học, có toa mua cần sa từ các bác sĩ, sẽ được công ty bảo hiểm y tế của trường này đứng ra trả chi phí

Xem thêm

Nhận báo giá qua email