Các thành phố Mississauga, Brampton, và Caledon sẽ tách ra khỏi vùng Peel

Toronto:Theo những loan báo hôm thứ năm ngày 18 tháng 5, chính quyền tỉnh bang Ontario chấp thuận cho việc tách rời các thành phố Mississauga, Brampton và Caledon ra khỏi tổ hợp vùng Peel.
Ông Steve Clark, bộ trưởng dịch vụ thành phố tỉnh bang Ontario, trong hôm thứ năm, đã đệ trình dự luật hủy bỏ tổ hợp vùng Peel và việc hủy bỏ này sẽ hoàn tất vào năm 2025.
Theo những thống kê thì dân số vùng Peel bao gồm 3 thành phố vừa kể đã lên đến 1.5 triệu người, và theo những tiên đoán thì dân số trong vùng sẽ gia tăng thêm nửa triệu người , trong vòng 20 năm tới.
Thành phố Mississauga là thành phố đông dân đứng hàng thứ ba ở tỉnh bang Ontario, sau hai thành phố Toronto và Ottawa, với dân số khoảng 800 ngàn người, trong khi thành phố Brampton đứng hàng thứ tư với dân số khoảng 600 ngàn người.
Bà Bonnie Crombie, thị trưởng thành phố Mississauga, đã nói là quyết định của chính quyền tỉnh bang Ontario cho hủy bỏ tổ hợp vùng Peel là một quyết định lịch sử. Bà thị trưởng Crombie cho là loại bỏ được một hàng rào lãnh đạo cho thành phố Mississauga, sẽ giúp cho cư dân thành phố này tiết kiệm được khoảng 1 tỷ dollars tiền thuế trong vòng 10 năm.
Cũng theo bà Crombie thì hiện nay cư dân trong thành phố Mississauga đã phải đóng thuế cao, để tài trợ cho cư dân ở hai thành phố Brampton và Caledon.
Trong khi đó ông Patrick Brown, thị trưởng thành phố Brampton nói là nếu có việc tách rời, thì chính quyền thành phiố Mississauga phải bồi thường cho thành phố Brampton, để thành phố này có thể thiết lập những trụ sở hành chánh riêng cho thành phố này, vì hiện nay phần lớn các trụ sở hành chánh của vùng Peel nằm trong thành phố Mississauga.
Ông thị trưởng thành phố Brampton, đòi chính quyền thành phố Mississauga phải bồi thường cho thành phố Brampton một số tiền là 1 tỷ dollars.
Cũng theo những tin tức thông báo, thì chính quyền tỉnh bang Ontario cũng sẽ cho hủy bỏ những vùng là tổ hợp của nhiều thành phố ở tỉnh bang, như là vùng Niagara và vùng Halton.
Vùng Niagara được tổ hợp vào những năm 1970 với 12 thành phố như là Niagara Falls , Niagara on the Lake, Grimsby.. và thành phố lớn nhất trong vùng Niagara là thành phố St Catherines với 440 ngàn dân.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email