Các thị trưởng của những thành phố lớn ở tỉnh bang Ontario, tái đắc cử

Thị trưởng John Tory

Toronto: Cuộc bầu cử thị chính ở tỉnh bang Ontario diễn ra vào ngày thứ hai 24 tháng 10, khi cư dân trong tỉnh bang đi bầu lại các thị trưởng, các nghị viên trong các hội đồng thành phố.
Theo những kết quả cập nhật thì thị trưởng của những thành phố lớn ở tỉnh bang Ontario đã tái đắc cữ.
-Tại thành phố Toronto, thành phố lớn nhất Canada, thị trưởng John Tory đã trở lại nắm quyền trong nhiệm kỳ thứ ba.
Như thế thị trưởng Tory sẽ trở thành người thị trưởng thành phố Toronto giữ chức vụ lâu năm nhất: 12 năm!
Ông thị trưởng John Tory cũng cho biết đây là nhiệm kỳ chót làm thị trưởng của ông, và ông sẽ về hưu khi hết nhiệm kỳ 4 năm.
-Bà thị trưởng Bonnie Crombie tái đắc cử chức thị trưởng thành phố Mississauga, và đây cũng là nhiệm kỳ thứ 3 của bà.
Bà thị trưởng Crombie là người ủng hộ việc thiết lập Saigon Park cho cộng đồng người Việt ở thành phố này. Thành phố Mississauga là thành phố lớn đứng hàng thứ ba ở tỉnh bang Ontario.
– Tại thành phố Brampton, ông thị trưởng Patrick Brown cũng tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Ông Patrick Brown cũng từng ra tranh cử chức thủ lãnh đãng Bảo Thủ liên bang, nhưng đã không thành công, và quay về tái ứng cử chức thị trưởng thành phố Brampton.
Thành phố Brampton là thành phố lớn hàng thứ tư ở tỉnh bang Ontario, sau các thành phố Toronto, Ottawa, Mississauga.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email