Các thông điệp hạn chế vì COVID với võ thuật không đồng nhất

Các sự hạn chế về COVID-19 của B.C. bao gồm việc đình chỉ tập luyện võ thuật, nhưng các tổ chức thể thao cấp tỉnh đang diễn giải lệnh này theo cách khác. Các câu lạc bộ karate đã bị đóng cửa, các trường học Judo vẫn mở và các studio của Tae Kwon Do không áp dụng một cách tiếp cận thống nhất. Lệnh ngày 19 tháng 11 cho biết “các địa điểm tổ chức hoặc điều hành các loại hoạt động thể chất nhóm trong nhà khác phải tạm thời đình chỉ chúng trong khi hướng dẫn mới đang được phát triển. Chúng bao gồm: thể dục dụng cụ, phòng tập khiêu vũ, võ thuật.”

Tuy nhiên, phần của lệnh bao gồm các môn thể thao cho biết “các trò chơi, cuộc thi và luyện tập có thể tiếp tục mà không có khán giả và không có chuyến du lịch cho các đội bên ngoài cộng đồng của họ.”

Erik Magraken là một luật sư có hành nghề bao gồm các quy định về thể thao chiến đấu. Ông giải thích rằng hầu hết các cơ sở đào tạo võ thuật được tổ chức và quản lý bởi các tổ chức thể thao cấp tỉnh (PSO = provincial sport organizations) như Karate BC, Judo BC, và B.C. Liên đoàn Taekwondo. Các nhóm này cung cấp hướng dẫn cho các thành viên của họ, điều mà Magraken nói là rất phức tạp do thiếu hướng dẫn rõ ràng của chính phủ.

“Một số PSO dường như đang cho phép các thành viên tiếp tục võ thuật trong khi những người khác thì không. Vì vậy, rõ ràng Judo đang nói với các thành viên rằng họ có thể tiếp tục hoạt động, rằng họ không phải là một môn võ thuật, rằng họ thực sự là một môn thể thao.

Các PSO khác, chẳng hạn như Karate BC, đang nói với các thành viên của họ rằng họ cần phải ngừng hoạt động, mặc dù họ có thể có cùng quan điểm rằng họ vừa là một môn võ thuật vừa là một môn thể thao và hãy để khía cạnh thể thao tiếp tục. Luật sư Magraken nói “Chính phủ thiếu sự rõ ràng về việc liệu các lệnh này có được áp dụng cho các hoạt động do PSO điều hành hay không, cho tất cả các hoạt động hay liệu có bất kỳ ngoại lệ nào hay không”.

Judo, Karate, Tae Kwon Do có những cách tiếp cận khác nhau đối với trật tự mới. Trên trang web của mình, Judo BC cho biết “Xin lưu ý rằng Judo ở BC là một môn thể thao được điều chỉnh bởi ViaSport BC, cơ quan chính phủ giám sát và hỗ trợ thể thao ở British Columbia. Do đó, Judo BC và các câu lạc bộ liên kết của chúng tôi tuân thủ các chính sách, quy trình và giao thức nghiêm ngặt để đảm bảo sự an toàn, sức khỏe và thể chất của các thành viên của chúng tôi. Dường như có một số nhầm lẫn xuất phát từ việc judo vừa là một môn võ thuật vừa là một môn thể thao. Trong bối cảnh của Chính quyền tỉnh, Judo BC, ViaSport BC và Lệnh Y tế, Judo là một môn thể thao nghiệp dư có tổ chức và do đó chúng tôi có thể tiếp tục hoạt động theo các Giao thức Judo BC Giai đoạn 3. Chúng tôi có thể tiếp tục tham gia giai đoạn này cho đến khi chúng tôi được ViaSport BC thông báo khác hoặc có lệnh sức khỏe đình chỉ tất cả các hoạt động thể thao. Một số người điều hành cơ sở có thể không hiểu sự phân biệt này.”

Xem thêm

Nhận báo giá qua email