Các tỉnh bang Ontario và Alberta chuẩn bị chủng ngừa covid cho những người lớn tuổi

Toronto: Trong hôm thứ sáu ngày 19 tháng 2, chính quyền các tỉnh bang Ontario và Alberta đã rộn ràng chuẩn bị cho giai đoạn chủng ngừa covid kế tiếp.
Theo các giới chức y tế tỉnh bang Alberta thì trong những ngày cuối tháng 2, việc chủng ngừa covid vẫn tiếp tục nhắm vào những nhân viên y tế, những người có những liên lạc trực tiếp với những người bị nhiễm covid, và những người sống trong các nhà dưỡng lão.
Bắt đầu từ ngày 24 tháng hai, chính quyền tỉnh bang Alberta sẽ cho chủng ngừa những người từ 75 tuổi trở lên cũng như những thổ dân đang sống ở các bộ lạc First Nations và Métis.
Theo các ước tính thì số những người trên 75 tuổi và những thổ dân của hai bộ lạc, vào khoảng 230 ngàn người ở tỉnh bang Alberta.
Các viên chức y tế cũng nghĩ là họ sẽ hoàn tất chủng ngừa con số 230 ngàn người này trong tháng 3.

Trong khi đó ở tỉnh bang Ontario thì sau khi chủng ngùa các nhân viên y tế trên tuyến đầu và những nhân viên và những người sống trong nhà dưỡng lão, chính quyền tỉnh bang Ontario sẽ chủng ngừa cho những người trên 80 tuổi.
Những người này theo dự trù sẽ được các bác sĩ gia đình liên lạc và loan báo thời điểm chủng ngừa.
Tuy nhiên nếu những người trên 80 tuổi và không có bác sĩ gia đình, thì họ sẽ có thể lên mạng internet, ghi danh xin chủng ngừa.
Chương trình chủng ngừa cho những người trên 80 tuổi ở tỉnh bang Ontario vẫn chưa đi vào chi tiết và chính quyền sẽ cho công bố những chi tiết này trong những ngày tới.
Việc chủng ngừa covid cho cư dân ở Canada đã thua kém so với việc chủng ngừa ở các quốc gia khác: tính đến ngày thứ sáu 19 tháng 2, mới có 1.5 triệu người được chỉung ngừa, so với con số 17 triệu người ở nước Anh. Trong khi một ngày Hoa Kỳ đã chủng ngừa 1.7 triệu người!

Xem thêm

Nhận báo giá qua email