Các tòa condo ở B.C. sẽ bị tăng bảo hiểm lên rất cao nếu có “rủi ro”

Các tòa nhà condo (condo buildings) trên toàn tỉnh bang B.C. đang được khuyên phải “đánh giá các rủi ro” liên quan đến tòa nhà của mình nhằm hạ thấp các…”hợp đồng bảo hiểm, sẽ tăng vọt trong khoảng từ 50 đến 300 phần trăm”.

Lời khuyên nói trên vừa được đưa ra sau khi Hiệp hội các Chủ Nhà Condo của B.C. (Condominium Home Owners Association of B.C. – CHOA) cảnh báo rằng chi phí bảo hiểm cho những tòa condo trên toàn tỉnh đã tăng một cách đáng kể. CHOA cũng cảnh báo về sự gia tăng số tiền ‘deductibles’, với một lưu ý rằng những tòa condo nào trước đây có khoản “deductible” này là $10,000 hoặc $25,000 thì nay sẽ đối mặt với chi phí cao lên tới $100,000 hoặc nhiều hơn nữa.

Cục Bảo hiểm Canada (Insurance Bureau of Canada – IBC) – cơ quan đã khuyên các tòa condo nên làm như thế (tức đánh giá kỹ lưỡng các rủi ro). IBC giải thích rằng việc thiếu những công ty cung cấp bảo hiểm (lack of insurance providers) không phải là nguyên nhân đứng đằng sau sự gia tăng chi phí bảo hiểm như là lời tố cáo của CHOA rằng vì thiếu mà các công ty bảo hiểm muốn định giá bảo hiểm bao nhiêu tùy thích. Cần biết, bảo hiểm cho một tòa nhà condo (building’s insurance) là bảo hiểm trả cho tất cả các cấu trúc gốc (nguyên thủy), cho khu vực tài sản chung (common property), và cho bất kỳ thiết bị nào của tòa nhà (thí dụ các ổ điện, ổ đèn,…). Trong khi đó, bảo hiểm nhà cho chủ nhà (owner’s home insurance) là bảo hiểm chi trả cho bất kỳ trách nhiệm cá nhân nào (personal liability), bao gồm chi trả những trường hợp sẽ dẫn công ty quản lý tòa nhà condo đến chỗ đòi được bảo hiểm.

Theo lời ông Rob De Pruis, giám đốc quan hệ với người tiêu dùng trong IBC, thì những yếu tố như vị trí địa lý, sự gia tăng những hiện tượng thời tiết khắt nghiệt, (thí dụ, cháy rừng quy mô rộng, lụt lội,…vv), lịch sử đòi được bảo hiểm (claims history), và tuổi của tòa nhà condo đều có thể ảnh hưởng đến các chi phí bảo hiểm áp dụng cho các loại nhà chung cư cao tầng.

Cần biết, deductibles mà cao tới mức $100,000, $250,000 hoặc $500,000 sẽ được xem là “quá mắc” đối với các chủ nhà condo, khiến họ không thể mua được bảo hiểm cho căn condo của mình. Thí dụ, nếu deductible của tòa condo là $250,000, nhưng thiệt hại do chủ căn condo gây ra chỉ là $100,000, thì công ty quản lý tòa nhà condo (strata/condo corporation) khi đó sẽ buộc chủ căn condo phải chịu trách nhiệm cho phần thiệt hại đó, thay vì thiệt hại đó sẽ được công ty bảo hiểm cho cả tòa nhà condo lãnh trách nhiệm chi trả.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email