Cái giá phải trả khi muốn ăn tối với nhà tỷ phú Warren Buffett

New York: Hàng năm nhà tỷ phú có lệ là sẽ ăn tối với một nhà đầu tư, nếu người này thắng trong cuộc đấu giá mà số tiền đấu giá nhận được sẽ cho các cơ quan từ thiện.
Năm nay cũng không ngoại lệ, một cuộc đấu giá để có quyền đưa nhà tỷ phú Buffett đi ăn tối đã diễn ra.
Người thắng cuộc đấu giá này sẽ phải trả 4.6 triệu Mỹ kim.
Trong năm ngoái tiền phải trả để có thể đưa nhà tỷ phú đi ăn tối là 3.3 triệu Mỹ kim.
Kể từ ngày bán đấu giá bữa ăn tối, nhà tỷ phú Warren Buffett đã quyên được trên 30 triệu Mỹ kim cho tổ chức từ thiện Glide ở thành phố San Francisco.
Tổ chức từ thiện Glide cung cấp thực phẩm, các dịch vụ y tế và các dịch vụ xã hội khác cho những người không nhà và những người nghèo ở thành phố San Francisco