Cái nóng chết người đang diễn ra ở Á Châu

Hà Nội: Trong những ngày đầu mùa hè 22 tháng 6, nhiệt độ ở thành phố Hà Nội đã xấp xỉ 40 độ C.
Cái nóng khủng khiếp đã trải dài từ Hà Nội cho đến Saigon.
Nhiệt độ cao trong những ngày hè cũng diễn ra ở các nước Á Châu khác như Bắc Hàn, Nhật, Ấn Độ..v.v.
Tính đến ngày 21 tháng 6, đã có trên 90 người chết vì nóng ở Ấn Độ.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email