Cấm hút thuốc và hút cần sa trên các bến phà ở tỉnh bang British Columbia.

Vancouver: Bắt đầu từ ngày thứ hai 22 tháng giêng, cơ quan đặc trách về hệ thống di chuyển bằng phà ở tỉnh bang British Columbia, BC Ferries đã loan báo là sẽ không cho hành khách hút thuốc hay hút cần sa trên các phà, cũng như tại các bến phà trên toàn tỉnh bang. Việc cấm hút thuốc cũng bao gồm việc cấm hút thuốc điện tử e -cigarettes.
Theo bà Deborah Marshall, phát ngôn viên của cơ quan BC Ferries thì việc cấm này có thể gây khó khăn cho một số người và cho một số nhân viên,nhưng 85 phần trăm những hành khách đi phà ở tỉnh bang B.C. đã không hút thuốc và những người này đã yêu cầu cơ quan BC Ferries tạo cho họ một môi trường di chuyển không có khói thuốc.

Vào năm 2016, chính quyền tỉnh bang BC đã cấm không cho người ta hút thuốc trong vòng 6 mét cách những cơ quan công quyền, những nơi công cộng trong tỉnh bang.
Cũng theo bà phát ngôn viên Marshall thì trên nhiều chiếc phà, đã không đủ khoảng cách 6 mét, cho cơ quan này thiết lập những khu vực dành riêng cho những người hút thuốc.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email