Cần 15 tỷ dollars cho chi phí sửa chữa đường xá đầy ổ gà ở tỉnh bang Quebec.

Montreal: Theo một bản tường trình mới đây của chính quyền tỉnh bang Quebec, thì trên một nửa số đường xá chính trong tỉnh bang cần tu sửa.
Ông André Fortin, bộ trưởng giao thông trong chính quyền tỉnh bang Quebec cho biết là những người Quebecers dùng đường xá hàng ngày, cho nên chính quyền sẽ phải bỏ tiền liên tục tu sửa và kiểm soát để giữ an toàn cho người lái xe.
Theo bản tường trình của bộ công chánh thì trên một nửa của 31 ngàn cây số đường lộ chính trong tỉnh bang cần sửa sang lại.
Ông bộ trưởng Fortin cũng cho biết để cho việc sửa sang lại những khúc đường hư hỏng, chính quyền tỉnh bang sẽ phải chi ra khoảng 15 tỷ dollars.
Theo ông Richard Shearmer, giáo sư phân khoa thiết kế đô thị của trường đại học McGill, thì chính quyền tỉnh bang đã lơ là trong việc tu sửa đường xá trong thời gian dài, khiến cho tình trạng hư hỏng thêm trầm trọng.
Cũng theo giáo sư Shearmer thì nhiều con đường chính trong tỉnh bang đã được xây cất từ 30 năm, 40 năm và 50 năm trước, cho nên đã trở nên đã xuống cấp nặng, và chính quyền nên bỏ tiền xây cất lại, hơn là chỉ trám đường sơ sài.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email