Cần chủng ngừa covid mũi bổ sung cho trẻ em dưới 5 tuổi

Hoa Thịnh Đốn: Trong hôm thứ hai ngày 23 tháng 5, phát ngôn viên của công ty dược phẩm Pfizer cho biết là chủng ngừa covid 3 mũi thuốc của công ty Pfizer , sẽ giúp cho trẻ em dưới 5 tuổi có nhiều khả năng chống lại sự lây nhiễm covid.
Với những tin tức vừa loan báo của công ty Pfizer thì có những triển vọng là sẽ có chương trình chủng ngừa covid cho trẻ em Mỹ có khả năng đề kháng mạnh với loài vi rút corona.
Công ty Pfizer dự định sẽ nạp những dữ kiện về thử nghiệm việc chủng ngừa 3 mũi cho trẻ em dưới 5 tuổiu đến cơ quan kiểm soát thực phẩm và dược phẩm Mỹ, FDA, trong tuần này.
Mặt khác cơ quan FDA cũng đã nhận được đơn xin chủng ngừa covid cho trẻ em dưới 5 tuổi từ công ty dược phẩm Moderna.
Các bậc cha mẹ đã ngóng chờ những tin tức mà chính quyền Mỹ cho phép chủng ngừa những trẻ em từ 5 tuổi trở xuống.
Hiện nay ở Hoa Kỳ có 18 triệu trẻ em dưới 5 tuổi là nhóm duy nhất chưa được chủng ngừa covid.
Thuốc chủng ngừa covid của công ty Pfizer cho trẻ em dưới 5 tuổi, có số lượng chỉ bằng 1 phần 10 lượng thuốc chủng ngừa covid cho người lớn.
Các thử nghiệm của công ty Pfizer cho thấy là cần chủng ngừa covid 3 mũi cho những trẻ em từ 6 tháng cho đến 4 tuổi, trong những tháng mùa đông khi có loại biến thể omicron hoành hành.