Cần có thuốc chủng ngừa mới cho loại covid biến thể Omicron?

New York: Trả lời cuộc phỏng vấn hôm thứ ba ngày 30 tháng 11, ông Stephane Bancel, chủ tịch điều hành của công ty dược phẩm Moderna nói là dựa vào những dữ kiện mà các khoa học gia tìm ra mới đây, thì những loại thuốc chủng ngừa covid hiện đang được lưu hành, có thể sẽ không hữu hiệu.
Ông chủ tịch Bancel nghĩ là thuốc chủng ngừa covid cũng chỉ ngăn chặn hữu hiệu loài biến thể Omicron tương tự như việc ngăn chận loài biến thể Delta.
Ông Bancel nói là công ty Moderna cần những dữ kiện mới có thể cho biết loại thuốc chủn g Moderna sẽ hữu hiệu cỡ nào , đối với loài biến thể Omicron.
Tuy nhiên ông chủ tịch công ty Moderna cũng nói là qua những tin tức nhận được của các khoa học gia thì tình hình không sáng sủa cho lắm, có nghĩa là có thể thuốc chủng hiện có sẽ không có hiệu quả?
Nếu như thế thì các công ty dược phẩm sẽ phải bắt tay vào việc chế tạo một loại thuốc chủng ngừa covid mới trong những tháng sắp tới?

Tin tức khác...