Cần một lượng sinh tố D cao để ngăn ngừa lây nhiễm covid.

Toronto: Mùa xuân đã về với nắng vàng bao phủ nơi nơi, và cũng giúp cho việc ngăn ngừa nhiễm covid.
Theo kết quả của những cuộc khảo cứu vừa được công bố hôm thứ tư ngày 24 tháng 3, thì những người bị nhiễm covid mà trong người có lượng sinh tố D cao, nhất là những người da đen, thì nguy cơ phải nằm bệnh viện sút giảm.
Các nhà khảo cứu đã nhận thấy là cần có một lượng sinh tố D cao trong người để tránh bị nhiễm covid, và nếu có bị nhiễm covid thì cũng không bị nặng, không phải nằm bệnh viện và tránh nguy cơ tử vong.
Kết quả cuộc khảo cứu của các khảo cứu gia của trường đại học y khoa Chicago , vừa được đăng tải trên tạp chí y khoa JAMA Open Network, dựa trên 3 ngàn bệnh nhân bị covid.
Theo bác sĩ David Meltzer, đồng trưởng nhóm khảo cứu của trường đại học y khoa Chicago thì những người có lượng sinh tố D trong người cao hơn lượng sinh tố D của đa số những người bình thường, nhất là những người da đen, thì những nguy cơ bị nhiễm covid của những người này sút giảm.
Một khảo cứu khác cũng cho thấy là 80 phần trăm những người bị nhiễm covid là những người không có đủ sinh tố D ở lượng tối thiểu.
Một ngày chúng ta cần tối thiểu bao nhiêu sinh tố D? trung bình là 800 đơn vị UI một ngày, nhưng muốn có số lượng sinh tố D cao hơn trong việc ngăn ngừa bị nhiễm covid thì nên cần ít nhất từ 1 ngàn UI cho đến 1,500 đơn vị UI.
Sinh tố D cũng rất cần thiết trong việc ngăn ngừa những bệnh ung thư vú, ruột già, cũng như các bệnh ung thư nhiếp hộ tuyến, bệnh tim mạch, bệnh suy thoái tâm thần.
Sinh tố D có nhiều trong các loại thực phẩm như lòng đỏ trứng, phô mát, dầu cá thu, gan bò, cá tuna, cá salmon, sardines, herring, mackerel..
Người ta cũng có thể nhận sinh tố D qua ánh nắng mặt trời ( đi ra ngoài 15 phút và vén cao hai ống tay là cũng đủ, trong những ngày trời có nắng).
Người ta cũng có thể uống thêm sinh tố D bằng cách mua ở các dược phòng: uống thêm 1 ngày 1 viên 1 ngàn đơn vị UI là đủ.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email