Cần sa sẽ được bán ở 9 tiệm bán rượu trong tỉnh bang Nova Scotia.

Halifax: Trong cuộc họp báo diễn ra trong ngày thứ ba 30 tháng giêng ở thành phố Halifax, ông Mark Furey, bộ trưởng tư pháp tỉnh bang Nova Scotia đã cho biết là khi cần sa được hợp thức hóa ở Canada, thì sẽ có 9 cửa tiệm bán rượu ở tỉnh bang Nova Scotia, sẽ kiêm nhiệm thêm việc bán cần sa.
Cư dân trong tỉnh bang Nova Scotia sẽ chỉ được mua cần sa hợp pháp tại 9 tiệm bán rượu ở rải rác trong tỉnh bang.
Những cư dân ở xa 9 tiệm bán rượu kiêm việc bán cần sa này, có thể đặt mua qua đường internet.
Những người muốn mua cần sa phải đủ 19 tuổi.
Người ta có thể mang trong người một số lượng cần sa không quá 30 grams, và một tư gia có thể trồng tối đa 4 cây cần sa trong nhà.
Sau đây là danh sách 9 cửa tiệm bán rượu và cần sa ở tỉnh bang Nova Scotia: có hai tiệm ở thành phố Halifax, một tiệm ở thành phố Dartmouth ở bên cạnh thành phố Halifax, và những tiệm còn lại ở nhiều thành phố khác nhau trong tỉnh bang Nova Scotia.
• Amherst – 26 South Albion Street
• Dartmouth – 650 Portland Street
• Halifax – 5540 Clyde Street
• Halifax – 3601 Joseph Howe Drive
• Lower Sackville – 752 Sackville Drive
• New Glasgow – 610 East River Road
• Sydney River – 95 Keltic Drive
• Truro – 6 Court Street
• Yarmouth – 104a Starrs Road

Xem thêm

Nhận báo giá qua email