Cẩn thận coi chừng bị lừa trong việc trả tiền dùm cho khách đi tắc xi : “taxi fare scam”

Toronto: Trong hôm thứ năm ngày 3 tháng 2, sở cảnh sát vùng York trong vùng đại thủ phủ Toronto lên tiếng khuyến cáo cư dân nên cẩn thận , kẻo bị lừa vì lòng hào hiệp của mình.
Theo sở cảnh sát vùng York thì cách lừa mới có tên là “taxi fare scam” và thường những tay lừa đảo đi chung một cặp.
Một tên giả danh là người lái tắc xi, và tên còn lại giả danh là hành khách.
Chúng sẽ tìm những con mồi bằng cách nói là người tài xế tắc xi này không nhận tiền mặt vì đại dịch covid, mà đòi phải trả bằng thẻ trả tiền: debit card.
Tên giả dạng là hành khách đưa tiền mặt cho người có lòng hào hiệp, và yêu cầu người này trả dùm bằng thẻ trả tiền trả cho tên này một số tiền tương tự.
Nhiều người có lòng thương người nên bằng lòng dùng thẻ trả tiền của mình trả cho tên hành khách giả.
Chúng sẽ copy mật mã của người trả tiền giùm, và tráo trả lại cho nạn nhân một cái thẻ giả khác, và nạn nhân sẽ không biết cho đến khi cần đi rút tiền ở nhà băng.
Vì thế sở cảnh sát vùng York khuyến cáo không nên bị mắc bẫy, đưa debit card cho quân gian.