Cẩn thận khi về hưu ở Mễ Tây Cơ

Mexico City: Theo những tin tức loan báo hôm chúa nhật ngày 25 tháng 8, các giới chức an ninh xứ Mễ Tây Cơ đã loan báo là một người đàn ông Canada, về hưu sống ở Mễ Tây Cơ đã bị giết.
Nạn nhân là ông Daniel Lavoie, năm nay 62 tuổi, về hưu ở Mễ và trước đây ông ta là nhân viên của tòa đại sứ Canada ở Mễ.
Theo các giới chức an ninh thì nạn nhân đã bị giết ở một căn chúng cư trong thành phố Cancun.
Các giới chức an ninh cũng cho biết nạn nhân đã chết vì những bạo lực, nhưng không cho biết có phải ông này bị cướp giết?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email