Cần thêm 12 trường học cho vùng Waterloo-Kitchener:

Với số cư dân hiện nay khoảng gần 600 ngàn người và ngày càng gia tăng, khu vực các thành phố Waterloo, Cambridge và Kitchener đã trở thành một trong khu vực đại đô thị của Canada.
Khu vực này thu hút những người di dân mới đến, những người tỵ nạn vì những lợi điểm là chỉ cách vùng đại thủ phủ Toronto khoảng 1 tiếng lái xe, cách biên giới Mỹ khoảng 2 tiếng lái xe, nằm trên xa lộ 401.
Khu vực này cũng còn xem là một “thung lũng điện tử” của Canada, là nơi có đại bản doanh của nhiều công ty cao kỹ, và là nơi có nhiều công ăn việc làm với số lương cao.
Chính những sự gia tăng dân số này, đã khiến cho các chính quyền trong khu vực phải cấp tốc cho xây cất thêm những trường sở mới, cung ứng dịch vụ cho những di dân mới đến.
Như thế nghề làm thầy giáo và cô giáo có triển vọng phát triển nhanh trong vùng, cũng như kỹ nghệ xây cất nhà cửa.
Trong cuộc họp mới đây, hội đồng giáo dục vùng Waterloo đã ghi nhận là trong vòng 10 năm sắp đến, khu vực này sẽ cần thêm 12 trường học cho nhu cầu số trẻ em gia tăng.
Tuy nhiên hội đồng giáo dục vùng Waterloo cũng nhận định là sẽ không có thể hoàn thành việc xây cất 12 trường học trong thời gian những năm sắp đến.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email