Cần thêm những người trẻ vui lòng làm nghề nông

Montreal: Theo những tin tức vừa phổ biến hôm thứ hai ngày 10 tháng 10, thì nhiều nông gia ở Quebec lo lắng là khi họ về hưu, sẽ chẳng có người thay thế.

Ông Pierre Samson, chủ tịch của hợp tác xã the Cooperative du marché ở thành phố Sainte Foy, thì sau khi đã hành nghề trồng táo trong vòng 40 năm qua, ông Samson lo lắng là những công việc ông d0ã làm sẽ chẳng còn gì một khi ông về hưu.

Theo nhận định của ông Samson thì trong vòng 10 năm nữa, nhiều nông trại trong vùng sẽ phải đóng cửa, vì không ai thay thế những nông gia đã về hưu.
Ông Samson cũng cho biết là nghề nông là nghề có nhiều rủi ro về thời tiết, về thị trường..

Ngoài ra những gia đình hiện nay không đông con như ngày xưa, trong khi những nhà nông cần nhiều bàn tay hỗ trợ ông ta trong công việc.

Nhận báo giá qua email