Canada cắt giảm thuế cho giới trung lưu

Ottawa: Trong hôm thứ hai ngày 9 tháng chạp, và tại quốc hội, ông Bill Morneau, tổng trường tài chánh đã đệ trình một kiến nghị thay đổi luật thuế thổ trạch.
Theo đó thì số lợi tức mà người ta nhận được và không phải trừ thuế – Basic Personal Amount (BPA)- sẽ gia tăng từ mức $12,000 lên $15,000.
Điều này có nghĩa là một người có lợi tức từ $15,000 trở xuống sẽ không phải đóng thuế. Số cắt giảm này sẽ được chia làm 4 giai đoạn và giai đoạn sẽ bắt đầu vào năm 2020.
Theo ông tổng trưởng thì việc cắt giảm thuế này sẽ giúp cho khoảng 20 triệu người.
Cũng theo ông tổng trưởng tài chánh thì những cắt giảm thuế sẽ giảm dần cho những người có lợi tức hàng năm trên $150,473.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email