Canada chính thức muốn mua chiến đấu cơ loại tối tân.

Ottawa: Trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày thứ ba 23 tháng 7 ở Ottawa, phát ngôn viên của bộ dịch vụ công cộng và mua sắm liên bang đã loan báo là chính quyền liên bang đã chính thức yêu cầu 4 đại công ty trên thế giới tham dự cuộc đấu thầu cung cấp cho không lực Canada 88 chiến đấu cơ tối tân, thay thế cho những chiến đấu cơ CF 18 đã quá cũ, mua từ những năm 1984.
Chính quyền liên bang đã yêu cầu bốn công ty là Saab, Airbus, Lockheed Martin và Boeing cho biết giá cả và chi tiết những chiến đấu cơ mà các công ty này có.
Chính quyền liên bang sẽ chọn công ty cung cấp chiến đấu cơ vào năm 2022 và dự trù những chiến đấu cơ này sẽ được gửi đến Canada vào năm 2025.
Trước đây chính quyền liên bang tiền nhiệm đã chọn chiến đấu cơ F35 của công ty Lockheed Martin, nhưng các chính quyền liên bang kế tiếp đã hủy bỏ việc chọn loại phi cơ này vì cho là quá đắt.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email