Canada chuẩn bị bảo vệ hải trình Bắc Cực

Ottawa: Với những sự hâm nóng môi trường diễn ra trên mặt đất một cách nhanh chóng, băng đá ở vùng Bắc Cực đã tan nhanh hơn những ước tính trước đây của các nhà khoa học. Một hải trình  nối liền Đại Tây Dương với Thái Bình Dương qua ngả Bắc Cực  sẽ có thể thành hình trong những năm sắp tới.

Bắc Cực cũng là nơi chôn dấu những tài nguyên thiên nhiên dưới mặt băng, và đã khiến nhiều quốc gia đang tìm cách đòi chủ quyền, kể cả nước xa xôi , mà đất đai chẳng có dính líu gì đến Bắc Cực như Trung quốc.

Chính vì sự quan trọng của con đường sạn đạo về phía bắc, mà bộ quốc phòng Canada đang hoạch định những kế hoạch giữ đất, giữ biển.

Bộ quốc phòng đang trù liệu kế hoạch tân trang toàn bộ hệ thống giám sát Bắc Cực.

Hệ thống này có tên là All Domain Situational Awareness Science & Technology Program ( hay ADSA).

Người phát ngôn viên của bộ quốc phòng Canada loan báo là Canada sẽ bỏ ra  133 triệu dollars tân trang lại hệ thống ADSA trong vòng 5 năm sắp tới.

Theo ông Rob Huebert, phụ tá giám đốc của trung tâm nghiên cứu về quân sự và chiến lược ở trường đại học Calgary thì nước Nga đã có những tiền đồn thiết lập trên vùng Bắc Cực.

Trung quốc cũng không dấu những tham vọng muốn chiếm cứ Bắc Cực khi đưa một lực lượng hải quân lên vùng đảo Aleutian trong năm ngoái 2015.

 

Xem thêm

Nhận báo giá qua email