Canada chuẩn y việc chủng ngừa covid cho trẻ em dưới 5 tuổi

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ năm ngày 14 tháng 7, bộ y tế Canada đã chuẩn y việc cho dùng thuốc chủng ngừa covid Moderna cho những trẻ nhỏ.
Theo bộ y tế Canada thì có thể dùng thuốc chủng Moderna cho trẽ em từ 6 tháng tuổi lên đến 5 tuổi.
Phân lượng thuốc dùng cho trẻ nhỏ là một phần tư lượng thuốc chủng ngừa covid cho người lớn.
Thuốc chủng ngừa Moderna sẽ được dùng chủng ngừa cho khoảng 2 triệu trẻ nhỏ ở Canada và sẽ cần chủng ngừa 2 mũi thuốc, và mũi thứ nhì cách mũi thứ nhất là 4 tuần lễ.
Bộ y tế Canada cũng đang xem xét đơn xin chủng ngừa covid cho trẻ nhỏ của công ty Pfizer và dự trù sẽ chấp thuận trong những ngày sắp tới.

Nhận báo giá qua email