Canada có thể thâu nhận một số di dân Phi Châu bị Do Thái trục xuất.

Jerusalem: Tuyên bố trong ngày thứ hai 2 tháng 4, thủ tướng Benjamin Netanyahu của nước Do Thái đã tạm ngưng việc trục xuất 16,250 di dân người Phi Châu, sau khi có những phản đối mạnh mẽ từ nhiều tổ chức trên thế giới về quyết định này.
Trước đó, chính quyền Do Thái dự định cho trục xuất những người di dân bất hợp pháp Phi châu, qua các quốc gia Canada, Ý Đại Lợi và Đức.
Thủ tướng Netanyahu cũng cho biết là qua trung gian của cơ quan đặc trách về người tỵ nạn của Liên Hiệp Quốc, các quốc gia vừa kể, trong đó có Canada đã đồng ý nhận những người tỵ nạn Phi Châu này. Phần lớn những người di dân Phi Châu bất hợp pháp, đến Do Thái từ các quốc gia Eritrea và Sudan.
Do Thái có khoảng 37 ngàn người di dân bất hợp pháp.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email