Canada có thêm 300 ngàn công ăn việc làm trong tháng 3, vượt quá những ước tính.

Ottawa: Cho dù làn sóng đại dịch thứ ba đang hoành hoành với số người lây nhiễm covid và phải nằm trong các bệnh viện tăng cao, nhưng nền kinh tế Canada vẫn phát triển một cách mạnh mẽ.
Trong tháng hai năm nay, Canada có thêm 259 ngàn công ăn việc làm, và qua tháng 3 vừa qua, lại có thêm 330 ngàn công ăn việc làm mới.
Với số công ăn việc làm gia tăng cao hơn những ước tính, đã giúp cho tỷ lệ thất nghiệp ở Canada trong tháng 3, đã giảm xuống còn 7.5 phần trăm.
So với tỷ lệ thất nghiệp 6 phần trăm ở Canada trước thời đại dịch.
Theo sở thống kê Canada, thì những công ăn việc làm mới trong tháng 3, đã ở những lãnh vực trước đây bị suy thoái nặng nhất vì covid. Đó là những ngành kỹ nghệ bán lẻ, khách sạn và dịch vụ cung cấp thực phẩm.
Cũng có thêm những công ăn việc làm ở trong các lãnh vực y tế, xây cất và giáo dục.
Theo nhận xét của ông Doug Porter, kinh tế gia thâm niên của ngân hàng Montreal thì với số công ăn việc làm gia tăng cao hơn những ước tính, cho thấy là một khi trận đại dịch ngưng bước tiến, thì nền kinh tế của Canada sẽ phát triển mạnh mẽ trở lại tình trạng bình thường.
Trong số 330 ngàn công ăn việc làm mới, có 182 ngàn công ăn được tạo dựng thêm ở tỉnh bang Ontario.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email