Canada đã bán đi gần một nửa số vàng dự trữ

Ottawa: Theo bản công bố của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, IMF, vừa thì vào cuối năm 2015, ngân hàng trung ương Canada chỉ còn có 3 tấn vàng.

Nhưng theo những dữ kiện vừa phổ biến trong tuần lễ đầu tháng hai năm nay, thì số vàng dự trữ của Canada chỉ còn 1.7 tấn.

Chính quyền liên bang đã bán đi gần một nửa số vàng dự trữ, theo chiều hướng không giữ vàng làm nguồn tài sản công như trước.
Số vàng dự trữ của Canada chỉ còn tương ứng với 0.1 phần trăm tổng số tài sản dự trữ của Canada bao gồm cả tiền tệ, trái phiếu.

Trong khi đó, số vàng dự trữ của Hoa Kỳ là 8,133 tấn, và số vàng dự trữ của nước Anh là 310 tấn.

Tân tổng trưởng tài chánh, ông Bill Morneau đã quyết định cho bán bớt số vàng dự trữ.

Vàng không còn được dùng để bảo đảm cho trị giá của tiền tệ, như những năm trước năm 1971 ở Hoa Kỳ.Trước năm 1971, ngân hàng trung ương Mỹ giữ vàng ở mức là 1 ounce vàng bằng 35 Mỹ kim. Nhưng đến thời tổng thống Nixon, thì việc hoán đổi Mỹ kim qua vàng đã bị bãi bỏ.

Vào những năm 1960s, ngân hàng trung ương Canada dự trữ trên 1 ngàn tấn vàng, và cho đến bây giờ chỉ còn lại 1.7 tấn.

Nhận báo giá qua email