Canada di tản kiều dân từ Vũ Hán

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai 3 tháng 2, chính quyền liên bang Canada sẽ gửi máy bay qua di tản 325 người Canadians từ Trung quốc trở lại Canada.
Theo tin của bộ ngoại giao Canada thì những người được di tản, sẽ bị cách ly sống trong trại lính hai tuần lễ, để ngăn ngừa những truyền nhiễm của loại bệnh viêm phổi corona, nếu có thể xảy ra.
Cũng theo tin của bộ ngoại giao thì máy bay di tản kiều dân sẽ bay đến Việt Nam, trước khi đến thành phố Vũ Hán và trở về Canada, đến phi trường quân sự ở thành phố Trenton, tỉnh bang Ontario.
Hiện có khoảng 543 người Canadians sống ở thành phố Vũ Hán, nhưng chỉ có 352 người xin di tản qua Canada.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email