Canada đồng ý ký kết thỏa ước hợp tác mậu dịch liên Thái Bình Dương CPATPP

Tokyo: Một bản thỏa ước mới có tên là the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans Pacific Partnership (CPATPP) thay thế thỏa ước cũ hợp tác mậu dịch liên Thái Bình Dương (TPP), vừa được ký kết ở Tokyo trong hôm thứ ba ngày 23 tháng giêng.
Thỏa ước này gồm 11 quốc gia có cả Canada, nhưng không có Hoa Kỳ, sau khi ông Trump đã rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa ước ngay sau khi ông lên cầm quyền.
Thỏa ước hợp tác liên Thái Bình Dương CAPTPP là một thỏa ước tự do mậu dịch lớn nhất thế giới.
Tuyên bố tại thành phố Davos, Thụy Sĩ, nơi đang có cuộc họp của các nhà lãnh đạo thế giới trong The World Economic Forum (Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới), thủ tướng Justin Trudeau của Canada đã gọi việc ký kết thỏa ước CAPTPP là một việc hoàn hảo cho sự giao thương tiến bộ trên thế giới.
11 quốc gia trong khối hợp tác mậu dịch liên Thái Bình Dương bao gồm Canada, Nhật, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, Chí Lợi, Brunei, Mã Lai Á, Peru, Tân Gia Ba, Việt Nam và Mễ Tây Cơ.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email