Canada là quốc gia thâu nhận người tỵ nạn nhiều nhất

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 21 tháng 6, Liên Hiệp Quốc cho biết là Canada là quốc gia thâu nhận con số người tỵ nạn nhiều nhất trên thế giới trong năm 2018 và cũng trong năm nay, số người được nhận quốc tịch Canada cao đứng hàng thứ hai, trong số các quốc gia trên thế giới.
Trong năm 2018, số người phải bỏ nhà cửa đi tỵ nạn vì chiến tranh, vì kinh tế lên đến 70 triệu người và là con số kỷ lục mới.
Trong năm 2018, Canada đã thâu nhận 28,100 người trong số 92,400 người tỵ nạn được thâu nhận ở 25 quốc gia trên thế giới.
Cũng trong năm 2018, có trên 18 ngàn người tỵ nạn được nhận quốc tịch Canada.
Trong năm 2018, có 55,400 người xin tỵ nạn ở Canada.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email