Canada sẽ không dùng dụng cụ của công ty Huawei trong hệ thống viễn thông 5G

Ottawa: Trong cuộc họp báo diễn ra trong ngày thứ sáu 20 tháng 5, ông Francois Phillippe Champagne, tổng trưởng bộ kỹ nghệ liên bang đã loan báo quyết định của chính quyền liên bang là không cho dùng dụng cụ của 2 công ty viễn thông Trung quốc Huawei và ZTE trong hệ thống viễn thông 5G của Canada.
Cũng theo ông tổng trưởng kỹ nghệ thì những công ty viễn thông Canada , đang trong việc thiết lập hệ thống 5G, mà lỡ dùng một số dụng cụ của công ty Huawei thì các công ty này phải gỡ bỏ hết những dụng cụ lỡ dùng này và hạn chót là tháng 6 năm 2024 và chính quyền liên bang sẽ không đền bù những thiệt hại phải mua dụng cụ mới.
Canada là một trong 5 quốc gia trong nhóm tình báo có tên là Five Eyes Network bao gồm các quốc gia Hoa Kỳ, Canada, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan và Anh.
4 quốc gia trong nhóm tình báo ” 5 con mắt” đã bác bỏ việc dùng dụng cụ của công ty Huawei vào hệ thống viễn thông 5G của các quốc gia này từ nhiều năm trước, và chỉ còn Canada là cho đến bây giờ mới loan báo.
Lý do là trong 3 năm qua, Canada đã bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chánh của công ty Huawei theo lời yêu cầu của cơ quan an ninh Hoa Kỳ.
Việc bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu đã khiến Trung quốc trả miến bằng cách bắt giữ hai cư dân Canada lúc đó đang có mặt ở Trung quốc.
Trong năm qua 2021, Canada đã trả tự do cho bà Mạnh và chính quyền Trung quốc cũng đã trả tự do cho hai người Canadians.
Công ty Huawei hiện có khoảng 1,500 nhân viên làm việc ở Canada.
Trong năm 2020, hai công ty viễn thông lớn của Canada là công ty Bell Canada và Telus đã quyết định dùng dụng cụ của hai công ty Ericsson và Nokia cho hệ thống viễn thông 5G của hai công ty này.
Hệ thống viễn thông 5G trong tương lai là hệ thống chuyển dữ kiện với vận tốc hết sức nhanh cho hệ thống điện thoại cũng như hệ thống internet.
Các quốc gia trong nhóm ” 5 con mắt” lo sợ là chính quyền Trung quốc có thể buộc công ty Huawei cung cấp những dữ kiện của những khách hàng sử dụng hệ thống điện thoại của công ty Huawei này, và có những lo sợ là công ty Huawei sẽ gài những hệ thống để thâu thập dữ kiện những người sữ dụng cung cấp cho chính quyền Trung quốc, một khi có chiến tranh xảy ra?