Canada sẽ là một trong những quốc gia đầu tiên nhận thuốc chủng ngừa covid của công ty Moderna.

Ottawa: Trả lời các câu hỏi của các phóng viên báo chí hôm thứ hai ngày 30 tháng 11, ông Tal Zaks, giám đốc y tế của công ty dược phẩm Moderna nói là Canada sẽ là một trong những quốc gia đầu tiên nhận thuốc chủng covid phát minh từ công ty Moderna, một khi các cơ quan y tế Canada chuẩn nhận cho lưu hành loại thuốc chủng này.
Cũng trong hôm thứ hai phát ngôn viên của công ty Moderna mà trụ sở ở Hoa Kỳ đã cho biết là công ty này đã nạp đơn xin phát hành thuốc chủng covid ở Hoa Kỳ và Âu Châu, nhưng chưa biết là lúc nào thì bộ y tế Canada sẽ chuẩn y cho việc phát hành ở Canada.
Hiện có 3 công ty dược phẩm có thuốc chủng ngừa covid đã qua giai đoạn thử nghiệm cuối cùng và chờ cho việc chuẩn y. Đó là các công ty Pfizer, Moderna và AstraZeneca.
Canada đã có những thỏa thuận mua hàng chục triệu liều thuốc chủng covid từ cả ba công ty vừa kể trên.
Canada thỏa thuận mua 56 triệu liều thuốc chủng từ công ty Moderna và 20 triệu liều thuốc chủng từ công ty Pfizer.
Theo bác sĩ Howard Njoo, phó giám đốc ty y tế liên bang Canada thì chính quyền liên bang dự trì sẽ nhận được 6 triệu liều thuốc chủng từ hai công ty Pfizer và Moderna vào tháng 3 năm tới.
Tuy nhiên nhận được thuốc chủng là một chuyện và việc phân phối đến tay người được chủng ngừa cũng không dễ dàng gì, nhất là thuốc chủng ngừa covid của công ty Pfizer phải duy trì ở nhiệt độ trừ 70 độ C.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email