Canada sẽ mua chiến đấu cơ F 35 thay thế cho loại chiến đấu cơ CF 18 hiện có

Trong cuộc họp báo vào ngày 28 tháng 3 ở thành phố Ottawa, bà Filomena Tassi, tổng trưởng bộ vật tư và Anita Anand, tổng trưởng bộ quốc phòng loan báo là chính quyền liên bang sẽ chọn mua loại chiến đấu cơ F 35 để thay thế cho loại chiến đấu cơ mà không lực Canada đang có là loại CF 18.

Loại chiến đấu cơ tàng hình F 35 do công ty Lockheed Martin của Hoa Kỳ chế tạo, là loại phi cơ được nhiều quốc gia tây phương chọn và trong những tuần qua, nước Đức cũng cho biết là đã đặt mua chiến đấu cơ F 35 cho không lực của xứ này.

Cuộc xâm lăng của quân Nga vào xứ Ukraine là tiếng chuông cảnh tỉnh cho thế giới: các quốc gia sẽ phải canh tân lại hệ thống quốc phòng nếu không muốn bị xâm chiếm bằng võ lực từ bên ngoài.

Tưởng cũng nên nói thêm là Canada đã tìm cách canh tân lại không lực từ 15 năm trước, nhưng chính quyền đảng Tự Do thời bấy giờ đã quyết định không mua phi cơ F 35 mà mua lại những chiến đấu cơ F 18 cũ của nhiều quốc gia tây phương thải hồi.

Theo bà tổng trưởng quốc phòng thì Canada sẽ bỏ ra 19 tỷ dollars mua 88 chiến đấu cơ F 35 của công ty Lockheed Martin.

Nhận báo giá qua email