Canada sẽ nhận 2.9 triệu liều thuốc chủng covid cho trẻ em từ công ty Pfizer

Ottawa: Theo những tin tức loan báo trong ngày thứ sáu 21 tháng 10, Canada sẽ nhận được 2.9 triệu liều thuốc chủng ngừa covid cho trẻ em từ công ty Pfizer, ngay lập tức sau khi bộ y tế Canada chuẩn y cho việc dùng thuốc chủng cho trẻ em từ 5 tuổi lên đến 11 tuổi.
Số 2.8 triệu liều thuốc chủng ngày đủ để chủng ngừa cho trẻ em ở Canada trong lứa tuổi vừa kể.
Theo những tin tức loan báo thì bộ y tế Canada có thể sẽ chuẩn y trong vòng vài tuần nữa, sau khi đã nhận được những dữ kiện thử nghiệm trẻ em và đơn xin sử dụng của công ty Pfizer trong tuần qua.
Lượng thuốc được dùng chủng ngừa cho trẻ em của công ty Pfizer chỉ bằng 1 phần 3 lượng thuốc thủng dành cho người lớn.
Tại Hoa Kỳ các chương trình chủng ngừa covid cho trẻ em dự trù sẽ diễn ra vào đầu tháng 11 năm nay.
Tính cho đến nay Canada đã nhận trên 46 triệu liều thuốc chủng covid cho người lớn từ công ty Pfizer.
Và trên 83 phần trăm cư dân Canada trên 12 tuổi đã được chủng ngừa covid hoàn toàn.