Canada sẽ nhận 2 triệu liều thuốc chủng Pfizer trong vòng 1 tuần.

Ottawa: theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 10 tháng 5, số thuốc chủng ngừa covid mà Canada nhận được trong 7 ngày sắp tới sẽ gia tăng.
Riêng loại thuốc chủng Pfizer không thôi, Canada sẽ nhận được 2 triệu liều thuốc chủng trong tuần.
Trong tuần lễ vừa qua công ty Moderna cũng chuyển đến Canada 1 triệu liều thuốc chủng.
Ngoài ra các tin tức cũng cho biết là Canada sẽ nhận thêm 600 ngàn liều thuốc chủng Astra Zeneca qua chương trình hỗ trợ COVAX, nhưng chưa biết là số thuốc chủng này sẽ gửi đến Canada vào lúc nào.
Theo những nguồn tin thông thạo thì chính quyền liên bang đang thảo luận với chính quyền Mỹ về việc mượn trước một số lượng thuốc chủng Astra Zeneca mà Hoa Kỳ tồn kho nhưng không dùng.
Với số lượng thuốc chủng ngừa gia tăng, chính quyền các tỉnh bang đã xúc tiến mạnh mẽ các chương trình chủng ngừa cho cư dân: các tỉnh bang Ontario, Quebec cũng như Alberta loan báo sẽ chủng ngừa cho tất cả mọi cư dân từ 18 tuổi trở lên trong những tuần lễ sắp tới.
Tính đến ngày thứ hai 10 tháng 5, có trên 14.6 triệu người Canadians đã được chủng ngừa ít nhất 1 mũi thuốc hay 38 phần trăm dân số.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email