Canada sẽ nhận thuốc chủng Johnson & Johnson vào cuối tháng 4

Ottawa:Trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày thứ tư 31 tháng 3, bà Anita Anand, tổng trưởng bộ vật tư liên bang nói là vào cuối tháng 4 này, Canada sẽ bắt đầu nhận những liều thuốc chủng từ công ty Johnson & Johnson.
Tuy nhiên bà tổng trưởng cũng chưa cho biết rõ ngày nào thì thuốc chủng Janssen sẽ đến?
Thuốc chủng Janssen của công ty Johnson & Johnson là loại thuốc chủng ngừa covid thứ tư mà bộ y tế Canada đã chuẩn y và chính quyền liên bang đã đặt mua.
Ba loại thuốc chủng khác của các công ty Pfizer, Moderna và Astra Zeneca.
Loại thuốc chủng Jassen có những đặc điểm khác với ba loại thuốc chủng ngừa covid mà Canada đang cho sử dụng: đó là chỉ cần tiêm một mũi là đủ không cần đến mũi thứ nhì.
Như thế Canada có thể cho chủng ngừa thêm cư dân trong những tháng sắp tới mà không phải dành lại một nửa số thuốc cho việc chủng ngừa lần thứ nhì.
Thuốc chủng Jassen cũng không cần giữ ở nhiệt độ quá thấp như trường hợp thuốc chủng của công ty Pfizer và vì thế có thể chuyên chở đến những nơi hẻo lánh, không có phương tiện giữ thuốc ở những tủ lạnh đặc biệt.
Thêm nữa giá bán thuốc chủng Jassen rẻ hơn so với các loại thuốc chủng như Pfizer hay Moderna cho nên sẽ hữu hiệu cho việc chủng ngừa ở các quốc gia nghèo và đang phát triển.
Chính quyền liên bang đã đặt mua 10 triệu liều thuốc chủng Jassen và có thể mua thêm 18 triệu liều nếu thấy cần.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email