Canada tạm dừng chích vắc xin AstraZeneca cho người dưới 55 tuổi

OTTAWA – Các chuyên gia y tế liên bang sẽ thay đổi khuyến nghị của họ để chỉ định vắc-xin Oxford-AstraZeneca COVID-19 không được sử dụng cho những người dưới 55 tuổi.

 

Đã có các nguồn tin xác nhận với Báo chí nhưng họ chỉ nói một cách tổng quát vì họ không được phép nói trước công chúng.

 

Một cuộc họp ngắn với Ủy ban Cố vấn Quốc gia Canada về Tiêm chủng và Sức khỏe, sẽ được tổ chức vào chiều nay thứ Hai 29 tháng 3 để giải thích chi tiết cho người dân Canada

Xem thêm

Nhận báo giá qua email