Canada tham gia việc huấn luyện tân binh cho quân lực xứ Ukraine.

Ottawa: Trong hôm thứ sáu ngày 5 tháng 8, bà Anita Anand, tổng trưởng bộ quốc phòng Canada đã loan báo là Canada sẽ gửi các huấn luyện viên đến nước Anh, để phụ giúp xứ này huấn luyện cho các tân binh Ukraine trong cuộc chiến chống quân xâm lược Nga.
Theo bà tổng trưởng thì Canada sẽ gửi tối đa là 225 huấn luyện viên qua các trường quân sự ở Anh, và những huấn luyện viên này sẽ huấn luyện tân binh Ukraine trong vòng 4 tháng.
Tại các trường quân sự ở Anh, đang huấn luyện cho tân binh Ukraine thì ngoài các huấn luyện viên người Anh, Canada còn có những huấn luyện viên quân sự từ các nước Hòa Lan và Tân Tây Lan đến phụ giúp.
Trước tháng 2 năm nay 2022, Canada đã gửi các huấn luyện viên qua Ukraine huấn luyện cho các tân binh của quân lực Ukraine. Việc huấn luyện đã tạm ngưng và Canada cho rút các huấn luyện viên về, khi quân Nga xâm chiếm Ukraine.
Lần này Canada gửi các huấn luyện viên sang Anh quốc, là nơi đang có chương trình huấn luyện quân sự cấp tốc cho các tân binh Ukraine.
Quân lực Ukraine đã anh dũng ngăn cản cuộc xâm lăng của quân Nga, nhưng cũng bị thiệt hại khá nặng. Theo giới chức thẩm quyền của quân lực Ukraine thì tính đến tháng 6 vừa qua có trên 10 ngàn quân Ukraine tử trận trong cuộc chiến bắt đầu từ ngày 24 tháng 2 năm nay 2022.
Nhưng đổi lại quân Ukraine đã gây những thiệt hại nặng nề cho quân xâm lăng: trên 75 ngàn quân Nga chết và bị thương và hàng ngàn đại pháo, xe tăng đã bị phá hủy.
Trong tuần tới 8 tháng 8, đợt đầu gồm 90 huấn luyện viên của quân lực Canada sẽ từ phi trường quân sự Edmonton đến Anh.
Chính quyền Canada cũng đã cung cấp cho quân lực Ukraine vũ khí, quân dụng và đặc biệt là những khẩu đại bác M777 mà trị giá của số vũ khí viện trợ lên đến 662 triệu dollars.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email