Canada và 10 quốc gia ký kết thỏa ước hợp tác mậu dịch liên Thái Bình Dương CPTPP.

Santiago, Chí Lợi: Trong hôm thứ năm ngày 8 tháng 3, Canada và 10 quốc gia khác gồm Úc Đại Lợi, Brunei, Chí Lợi, Nhật, Mã Lai Á, Mễ Tây Cơ, Tân Tây Lan, Peru, Tân Gia Ba và Việt Nam đã ký kết một thỏa ước mới thay cho thỏa ước hợp tác Liên Thái Bình Dương (TPP) khi còn có mặt của Hoa Kỳ.
Tổng thống Trump đã rút ra khỏi việc thương thảo, và 11 quốc gia còn lại đã soạn thảo một thỏa ước mới có tên là thỏa ước hợp tác mậu dịch toàn diện và tiến bộ liên Thái Bình Dương (the Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership).
Trong cùng hôm thứ năm, tổng thống Trump đã ký sắc lệnh đánh thuế nhập cảng thép và nhôm, mà theo lời ông Trump thì đây là cách để bảo vệ cho nến kỹ nghệ sản xuất thép và nhôm ở Canada.
Cũng theo ông Trump thì thép và nhôm từ hai quốc gia Canada và Mễ Tây Cơ , nhập cảng vào Hoa Kỳ, được tạm thời miễn không phải đóng thuế, nhưng ông muốn hai quốc gia này phải đồng ý ký kết một thỏa ước tự do mậu dịch Bắc Mỹ mới, theo những điều khoản mà Hoa Kỳ mong muốn.
Thỏa ước hợp tác mậu dịch CPTPP sẽ bao gồm 500 triệu cư dân sống trong 11 quốc gia với số tổng sản lượng GDP chiếm 13 phần trăm số tổng sản lượng toàn cầu.
Theo nhận định của giáo sư Joshua Meltzer của tổ chức nghiên cứu đầu tư Brooking Institution thì với sự hình thành của thỏa ước CPTPP, ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong việc giao thương ở khu vực châu Á Thái Bình Dương sẽ giảm sút.
Nhiều chuyên gia tài chánh đã nhận định là Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của ông Trump, đã không tham dự tổ chức hợp tác mậu dịch liên Thái Bình Dương, là đã mất đi một cơ hội để ngăn chận sự bành trướng của Trung quốc ở Châu Á trên cả hai lãnh vực kinh tế và quốc phòng.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email