Cảnh sát New Westminster áp dụng giấy phạt điện tử

Sở Cảnh sát New Westminster (New Westminster Police Department – NWPD) hôm thứ Ba 2-7 thông báo đang đưa vào sử dụng loại giấy phạt điện tử (electronic ticketing).

Theo một thông báo bằng văn bản từ NWPD, kỹ thuật biên ra loại giấy phạt mới này là một phần trong các sáng kiến về an toàn đường sá của tỉnh bang. Nó cho phép các chi tiết cần có để biên ra một giấy phạt giao thông được tự động điền bằng cách “quét” bằng lái của người lái xe đang phạm luật. Giấy phạt sau đó sẽ được in ra từ xe của cảnh sát và thông tin sẽ được chia sẻ trực tiếp với Công ty Bảo hiểm Tỉnh bang B.C. (Insurance Corporation of British Columbia – ICBC).

Đơn vị đặc trách giao thông của NWPD cho biết sẽ ban hành các giấy phạt điện tử này (e-tickets) trong mùa hè năm nay, và chương trình sẽ mở rộng khi có nhiều xe (cảnh sát) được trang bị kỹ thuật “e-ticketing”, để theo thời gian, tất cả các sở cảnh sát thành phố, cảnh sát RCMP trên toàn tỉnh sẽ sử dụng cùng một kỹ thuật này.

Cần biết, cảnh sát Vancouver, cảnh sát Delta, cảnh sát Prince George, và cảnh sát North District RCMP là những lực lượng đầu tiên đã bắt đầu dùng kỹ thuật này trong năm 2018.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email