Cảnh sát tại Roswell bắt giữ hai người lừa gạt cả triệu Mỹ kim

Sở Cảnh Sát Roswell, thị xã ngoại ô cách Atlanta khoảng 22 dặm về phía bắc, đã vừa bắt giữ hai người chủ mưu một vụ làm ăn lường gạt nhiều người lên đến cả triệu Mỹ kim. Đó là ông Earnest Williams, 57 tuổi và bà Ericka King, 46 tuổi, đã bị câu lưu về tội lừa gạt nhiều người nhẹ dạ trả tiền cho họ về những dịch vụ chuyên môn mà họ quảng cáo nhưng thực chất là họ không làm công việc gì và chỉ có mục đích lừa gạt.

Cảnh sát viên Tim Lupo nói rằng hai người này đã tìm đủ cách nói ngon ngọt với các nạn nhân của mình để khoe là họ có khả năng chuyên môn để giúp phát triển các dịch vụ, thương hiệu hoặc các công tác, mục tiêu mà những khách hàng này đang mong muốn đạt được. Cả hai người này đã khéo léo đóng vai trò như là những kẻ chuyên môn và có khả năng nên đã khiến cho nhiều người lầm tin và bỏ tiền ra, nhưng sau đó đã không hề nhận được các dịch vụ giúp đỡ như đã hứa hẹn. Có ít nhất hơn một chục người đã là nạn nhân với tổng số tiền bị lừa gạt và thiệt hại vật chất lên đến hơn 1 triệu Mỹ kim.

Các điều tra viên cảnh sát bắt đầu chú ý đến hai người này vào tháng Sáu vừa qua liên quan đến một vụ thuê mướn gian lận tại một cơ sở ở địa chỉ 900 đường Pine Grove. Khi bắt đầu tìm hiểu thêm về các giao dịch tài chính, họ mới phát giác thêm nhiều cách thức làm ăn lừa gạt của hai người này.

Cảnh sát tin rằng còn có nhiều nạn nhân khác cũng đã bị lừa gạt nhưng chưa chịu ra khai báo. Ông Ernest Williams còn sử dụng một tên khác là Nesto, còn bà Ericka King cũng sử dụng nhiều tên khác nhau như Ericka Hughley hoặc Ericka Hughley Rothschild.

Bất cứ ai biết thêm những thông tin nào liên hệ đến hai nhân vật này có thể gọi cho Cảnh sát viên Fields ở số điện thoại 770-640-4455 để được giúp đỡ. Mọi người có thể để lại những lời nhắn tin mà không cần nêu danh tính cho cơ quan Crime Stoppers Atlanta ở số điện thoại 404-577-TIPS (8477).

Xem thêm

Nhận báo giá qua email