Cảnh sát tỉnh bang Ontario tịch thu 1 số lượng cần sa trị giá 22 triệu dollars

St Catharines, Ontario: Trong hôm thứ ba ngày 19 tháng 10, sở cảnh sát tỉnh bang Ontario loan báo là cơ quan này đã phá vỡ một cơ sở trồng cần sa bất hợp pháp và tịch thu một số lượng cây cần sa khổng lồ trị giá 22 triệu dollars.
Cơ sở trồng cần sa bất hợp pháp này trồng ở trong nhà nằm ở trong khu vực giữa hai thành phố St Catharines và Vineland.
Số cần sa này trồng ở 4 địa điểm: hai nhà kiếng trồng cây và ở hai tư gia.
Cảnh sát tịch thu 21 ngàn cây cần sa và 181 ký lô cần sa đã được chế biến.
Cảnh sát bắt giữ 6 nghi can tại những nhà kiếng và tư gia.
Các nghi can sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 23 tháng chạp sắp đến.