Cảnh sát truy tầm một người Việt bị tố cáo điều hành một mạng nhi dâm

Toronto: Trong cuộc họp báo diễn ra hôm thứ năm ngày 20 tháng 6, sở cảnh sát tỉnh bang Ontraio, OPP, loan báo đã bắt giữ năm nghi can ở vùng thủ phủ Toronto, liên quan đến việc thiết lập một mạng xã hội nhi dâm.
5 nghi can này có liên quan đến việc điều hành hệ thống truyền thông có tên là YesUp Media: một trong những người sử dụng phương tiện của hệ thống truyền thông này, đã thiết lập một mạng xã hội chuyên cung cấp hình ảnh nhi dâm.
Theo thanh tra Dave McDonald thì mạng xã hội nhi dâm này thiết lập từ năm 2012. Thanh tra McDonald cũng cho biết là có khoảng 800 hồ sơ chứa đựng những hình ảnh nhi dâm này trong website sử dụng hệ thống YesUp Media. Website này có 60 ngàn người ghi danh sử dụng,và trong số này có 20 ngàn người trả tiền sử dụng việc lấy hình ảnh nhi dâm miễn phí.
Sở cảnh sát cũng nói là những độc giả của website này đã lấy hình ảnh trên 19 triệu lần.
5 nghi can bị bắt giữ là Chin Choi Kok, 52 tuổi ở Richmond Hill, Wen Li 31 tuổi ở Toronto, Sui Hua Ye 47 tuổi ở Aurora, Zhen He Zeng, 40 tuổi ờ Richmond Hill và Zhen Hu Yeng, 42 tuổi ở Richmond Hill.
Cảnh sát cũng truy lùng một nghi can thứ 6 là một người Việt tên là Binh Văn Nguyễn, 35 tuổi, mà cảnh sát tình nghi là nghi can này hiện ở Việt Nam?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email