Cảnh sát Úc Đại Lợi phá vỡ một băng đảng gốc Việt trồng cần sa.

Queensland, Úc Đại Lợi: Theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 30 tháng 3, cành sát tỉnh Queensland, Úc Đại Lợi đã phá bỡ một cơ sở băng đảng trồng cần sa ở hai thành phố Toowoomba và Warwick, tịch thu số cần sa trị giá 5.5 triệu Úc kim.
Trong chiến dịch Papa Cider phát động, cảnh sát nhắm vào các tổ chức băng đảng trồng cần sa lậu ở Úc.
Các băng đảng tội ác đã trồng cần sa lẩn vào những khu rừng mênh mông.
Cảnh sát bắt giữ ba người Việt là những người trồng vườn: những người này đều là những người đến Úc bất hợp pháp.