Cảnh sát viên Hồi-giáo gốc Pakistan được bổ nhiệm làm Phụ tá Cảnh Sát Trưởng Houston

Một viên sĩ quan chỉ huy tại Sở Cảnh Sát Houston là người gốc Pakistan theo Hồi-giáo, ông Yasar Bashir, đã được bổ nhiệm vào chức vụ cao cấp là Phụ Tá Cảnh Sát Trưởng Houston. Trước đó, ông Bashir đã đảm nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng cho đơn vị chống các vụ tấn công nghiêm trọng thuộc vùng Midwest, đặc trách Đơn vị 18. Ông đã được thăng cấp bởi Cảnh Sát Trưởng Houston là Troy Finner, và trở thành một vị Phụ tá Cảnh Sát Trưởng Houston đầu tiên là người theo đạo Hồi, tại một sở cảnh sát to lớn của một thành phố đông dân đứng hàng thứ tư tại Hoa Kỳ. 

Xem thêm

Nhận báo giá qua email