Cao niên Hội người Việt hợp ca

Toronto : Hôm 06/05, Dân biểu liên bang Julie Dzerowicz, thừa ủy nhiệm của Tổng trưởng Bộ Gia đình, Thiếu nhi và Phát triển xã hội, Jean-Yves Duclos, đã mời các đoàn thể cộng đồng thuộc khu vực Davenport được tài trợ từ chương trình “Chân trời mới cho Cao niên” (New Horizons for Seniors Program), dự buổi tiếp tân tại văn phòng, 1202 Bloor St, Toronto.

Bà Julie Dzerowicz đã giới thiệu tổng quát chương trình nói trên, trong đó có 3 điểm chính: Gia tăng phụ cấp cho cao niên đơn thân (Guaranteed Income Supplement- GIS) lên $947, Cải tiến hưu bổng, và tái quy định lại hạn tuổi được hưởng trợ cấp GIS là 65 tuổi.

Có tất cả 6 tổ chức cộng đồng vùng Davenport: South Asain Women’s Centre, Abrigo Centre, Oasis Dufferin Community Centre, La Coopérative Radiophonique de Toronto và Hội Người Việt Toronto đã được chính phủ liên bang yểm trợ tài chánh theo chương trình này, bà Julie Dzerowicz cho biết.

Kế đó, bà dân biểu Julie Dzerowicz đã trao cho Chủ tịch Hội Người Việt Toronto, ông Nguyễn Văn Phát, văn bản ghi nhận Hội Người Việt đã mang đến đổi thay và cải thiện đời sống tinh thần cao niên qua chương trình hợp ca.

Dịp này, ban hợp ca Cao niên Hội Người Việt đã trình bày nhạc phẩm “Việt Nam, Việt Nam”, được những người hiện diện tán thưởng nồng nhiệt.

Cần nhắc lại, trong thời gian qua, Hội Người Việt Toronto đã sử dụng ngân khoản tài trợ từ “New Horizons for Seniors Program” để thực hiện các lớp học hợp ca Cao niên.

Buổi tiếp tân tại văn phòng dân biểu liên bang Julie Dzerowicz đã kết thúc vào lúc 6 giờ 30 phút chiều cùng ngày

 

Xem thêm

Nhận báo giá qua email