Cập nhật hóa cuộc bầu cử tổng thống Mỹ: Joe Biden được 306 phiếu cử tri đoàn trong khi tổng thống Trump có 232 phiếu

Hoa Thịnh Đốn: Những phiếu bầu đã được đếm và kết quả đã đến hồi chung cuộc theo như những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 13 tháng 11, 10 ngày sau khi có cuộc bầu cử.
Ứng cử viên Joe Biden có 306 phiếu trong khi tổng thống Trump có 232 phiếu.
Ông Joe Biden đã thắng phiếu ở tiểu bang Georgia và đây là lần đầu tiên trong 28 năm, mà đảng Dân Chủ đã thắng ở tiểu bang Georgia. Lần trước đó vào năm 1992 với cựu tổng thống Bill Clinton.
Hiện nay cuộc bầu cử hai thượng nghị sĩ ở tiểu bang Georgia sẽ qua vòng bầu phiếu thứ nhì, vì trong vòng bầu phiếu thứ nhất, các ứng cử viên đã không có ai được trên 50 phần trăm số phiếu.
Nếu hai ứng cử viên của đảng Dân Chủ thắng trong cuộc bầu cử thứ nhì sẽ diễn ra trong những ngày sắp tới, thì số thượng nghị sĩ của hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ ở mức 50/50 và với phiếu bầu của tân phó tổng thống Kamala Harris, đảng Dân Chủ sẽ chiếm đa số ở thượng viện Hoa Kỳ.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email