Cập nhật tiến trình thống kê dân số 2020

Theo giám đốc Ron Jarmin trong một bài blog được đăng vào ngày 2 tháng 2 năm 2021, Cục Thống kê dân số dự kiến sẽ hoàn thành các kết quả đầu tiên từ cuộc Thống kê dân số 2020 vào ngày 30 tháng 04 năm 2021. Những kết quả đầu tiên sắp được công bố sẽ bao gồm kết quả kiểm đếm dân số của cả quốc gia, các tiểu bang, Đặc Khu Columbia và Puerto Rico. Kết quả kiểm đếm dân số của các tiểu bang sẽ giúp xác định số ghế mỗi tiểu bang sẽ nắm giữ trong Hạ Viện Hoa Kỳ. Những kết quả này sẽ không bao gồm các thống kê được phân chia theo chủng tộc hoặc sắc tộc; những dữ liệu thống kê đó sẽ được công bố trong một bản phát hành dữ liệu trong tương lai.

Ông Jarmin giải thích rằng Cục Thống kê dân số hy vọng sẽ cung cấp những kết quả này trễ nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2020. Kế hoạch này đã bị trì hoãn do đại dịch COVID-19 và đồng thời dành đủ thời gian để giải quyết các vấn đề được phát giác trong khi xử trí dữ liệu. Nhiều vấn đề “bình thường” trong việc xử trí một lượng lớn dữ liệu, và cũng có một số vấn đề khác đã trở nên tồi tệ hơn do đại dịch. Một số vấn đề có thể có tác động lớn đến việc thống kê các cộng đồng nơi họ sinh sống, vì vậy ông Jarmin cho biết Cục Thống kê dân số đang nghiên cứu cẩn thận và khắc phục. Ông Jarmin khẳng định rằng mục đích của Cục Thống Kê Dân Số là tạo ra một thống kê dân số đầy đủ và chính xác – một thống kê dân số mà tính tất cả mọi người hiện đang sống ở Hoa Kỳ một lần, một lần duy nhất và theo đúng vị trí.

Ông Jarmin cũng nói rằng Cục Thống kê dân số sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cập nhật về Thống kê dân số 2020, bao gồm các phân tích từ các chuyên gia bên ngoài. Ông cho biết những nỗ lực này sẽ mang lại cho công chúng cái nhìn hậu trường chưa từng có về Thống kê dân số 2020 và sẽ nâng cao mức độ tin tưởng trong việc sử dụng kết quả Thống kê dân số 2020.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email