Cắt giảm tiền lương tối thiểu cho những thiếu niên nam nữ ở tỉnh bang Alberta.

Edmonton: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 31 tháng 5, thì sau khi lên nắm quyền, đảng Bảo Thủ Thống Nhất của tân thủ hiến Jason Kenney đã cắt giảm lương tối thiểu cho những thiếu niên nam nữ dưới 18 tuổi.
Trong những năm trước, chính quyền đảng Tân Dân Chủ của cựu thủ hiến Rachel Notley đã cho gia tăng mức lương tối thiểu không những cho người lớn mà còn cho cả các thiếu niên.
Chủ nhân các công ty thương mại đã than phiền là vì mức lương cho những thiếu niên quá cao cho nên họ không có khả năng mướn nhiều người.
Cũng vì lý do đó mà có thể số người có công ăn việc làm ở tỉnh bang Alberta đã không gia tăng?
Theo những dự luật vừa được đệ trình nghị viện tỉnh bang, thì mức lương tối thiểu cho những thiếu niên ở tỉnh bang Alberta sẽ giảm từ mức $15 một giờ, xuống còn $13 một giờ.
Việc thay đổi mức lương này sẽ có hiệu lực từ ngày 26 tháng 6 năm nay 2019.
Việc cắt giảm lương cho thiếu niên cũng nhằm ngay vào mùa sắp có lễ hội đua ngựa Calgary Stampede: hàng năm ban tổ chức của lễ hội đua ngựa này mướn thêm khoảng 500 thiếu niên nam nữ dưới 18 tuổi, trong thời gian 10 ngày của lễ hội.