Cắt tài trợ ảnh hưởng tai hại tới các viện dưỡng lão

Đô trưởng Jim Watson đang kêu gọi chính quyền Ontario đảo ngược quyết định cắt giảm tài trợ vì bốn trung tâm chăm sóc dài hạn do thành phố quản lý sẽ bị nợ một triệu đồng trong năm nay và hơn một triệu đồng trong năm 2020.
Trong một lá thư gửi cho Bộ trưởng Chăm Sóc Dài Hạn Merrilee Fullerton, ông Watson viết rằng các cắt giảm có hiệu lực bắt đầu từ 1-8 này sẽ khiến thành phố “buộc phải lựa chọn việc giảm bớt các dịch vụ hoặc là sẽ phải bắt dân đóng thêm thuế.”
Ottawa điều hành bốn trung tâm chăm sóc dài hạn, phục vụ 717 thường trú viên. Ông nói những cắt giảm tài trợ của tỉnh bang sẽ có những ảnh hưởng quan trọng đối với bốn viện dưỡng lão Carleton Lodge, Centre d’Acceuil Champlain, Garry J. Armstrong Home và Peter D. Clark Centre.
Tỉnh bang nói những với các thành phố rằng thay đổi này được thực hiện để tối đa hóa các tiết kiệm hành chánh, hiện đại hóa các dịch vụ và loại bỏ sự trùng lặp.
Ông Watson nói các cắt giảm tài trợ này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc chăm sóc trực tiếp và các dịch vụ cung cấp cho các thường trú viên.
Ông nói thêm là không thể tạo thêm giường như tỉnh bang dự trù trong tương lai vì nguy cơ giảm thiểu mức độ hiện thời các dịch vụ tại các nhà già hiện có, bao gồm các dịch vụ cung ứng cho 717 thường trú viên hiện đang trông cậy vào sự chăm sóc của các nhà già Ottawa.
N. Châu
(theo Ottawa Citizen)

Xem thêm

Nhận báo giá qua email